Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...


Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 20.05.2021
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Andras Ștefan
02 Blaga Alexandru
03 Baizath Elisabeta Ecaterina
04 Baizath Andrei Gabriel
05 Blaga Monica
06 Ernest Ionela-Victoria
07 Ernest Ödön
08 Kertesz Ioana-Lăcrimioara-Otilia
09 Kertesz Maria Melinda
11 Kertesz Robert
12 Linul Nicolaie
13 Moldovan Călin Vasile
14 Mureșian Gavrilă Dumitru
15 Moldovan Ioan
16 Pop Grigore
17 Petrean Ilie
18 Andras Ștefan
19 Pop Șioldea Mihai
20 Runcan Cornelia
21 Rusu Ioan
22 Runcan Mircea-Gavrilă
23 Rebrean Marius-Vasile
24 Roman Ioan
25 Roșiu Viorel
26 Săsărman Adrian
27 Szekely Elisabeta
28 Salvan Floarea
29 Szekely Valentin
30 Zăgrean Claudia Valeria
31 Zăgrean Leon


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


DescriereFișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
DescriereFișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
DescriereFișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

DataDescriereFișier
-. . . în curs de actualizare
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
04.05.2022Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (...)
04.05.2022Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art.47 alin.(5) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
21.03.2022Anunț public
POP CORNEL SILVIU și POP FLORINA-IONELA titular al planului, anunță publicul interesat asupra deciziei finale a etapei de încadrare privind "Planul Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan în scopul construirii hală depozitare utilaje construcții, împrejmuire imobil și bazin vidanjabil, în localitatea Mogoșeni, CF nr. 27337, comuna Nimigea. Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea planului: PUZ introducere teren în intravilan în scopul construirii hală depozitare utilaje construcții, împrejmuire imobil și bazin vidanjabil, în localitatea Mogoșeni, CF nr. 27337, comuna Nimigea, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a luat decizia finală
"Planul Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan în scopul construirii hală depozitare utilaje construcții, împrejmuire imobi și bazin vidanjabil, în localitatea Mogoșeni, CF nr. 27337, comuna Nimigea, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
23.02.2022Anunț întrerupere energie electrică
În data de 23.02.2022, în intervalul 08:00 - 16:00, pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, se va realiza o întrerupere a serviciului de distribuție energie electrică pe raza UAT Nimigea. Vă mulțumim pt. înțelegere
12.01.2022Campania de depunere a declarației unice 2022
Urmare adresei D-vostra nr.4284 din data de 12.01.2022 privind punerea in aplicare in anul 2022 a prevederilor Ordinului comun al MFP nr.1938/26.04.2018 si a MDRAP nr.4735/07.05.2018 privind Campania de depunere a declaratiei unice 2022, va comunicam persoanele desemnate pentru acordarea asistentei in domeniul campaniei:
1. KERTESZ MARIA MELINDA, nr.telefon:0753317667, e-mail:kerteszmeli@yahoo.com
2. BLAGA MONICA, nr.telefon:0722376640, e-mail:moniblaga07@gmail.com
16.12.2021Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul precederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă SOMAȚIA ȘI TITLUL EXECUTORIU DIN DATA de 14.12.2021 pe numele FEHER DORIN cu domiciliul fiscal Nimigea de Jos
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
14.09.2021Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (...)
14.09.2021Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă somația și titlu executoriu nr. 560 / 27.08.2021:
08.09.2021Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (5) lit. b) și alin (6), (7) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (...)
08.09.2021Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) și ale alin.(6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
09.08.2021Anunț cursuri de calificare profesională subvenționate
Asociația GAL ”Țara Năsăudului” Feldru organizează cursuri de formare profesională de tip calificare, cu o durată de 3-6 luni, finalizate cu certificate recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în domenii de interes pt. tineret și adulți, cu vârste cuprinse între 16 și 60 ani, cu domiciliul pe teritoriul GAL, respectiv: com. Feldru, Parva, Rebrișoara, Salva, Romuli, Telciu, Coșbuc, Nimigea, Șintereag, Șieu-Măgheruș, dumitra și orașul Năsăud. Participanților le vor fi asigurate din proiect inclusiv cheltuieli și masa și vor primi o subvenție după finalizarea cursului și susținerea examenului final.
14.05.2021Anunț public privind campania de vaccinare
Vaccinarea oprește pandemia și face posibilă revenirea la normalitate, la o viață socială fără restricții. Persoanele care doresc să se vaccineze, sunt rugate să se adreseze serviciului de asistență socială din cadrul Primăriei Nimigea. Imunizarea se va face de către echipa mobilă.
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
18.03.2021Anunț public concesionare pășuni alpine
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat
08.03.2021Primăria Nimigea informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
27.10.2020Validarea mandatelor de consilieri locali
01.09.2020Stimați cetățeni, pentru implementarea proiectului de înființare și distribuție gaze naturale în comuna Nimigea, o echipă din cadrul primăriei se va deplasa la locuințele dumneavoastră pentru a semna un acord de amplasare a branșamentelor rețelei de alimentare cu gaz. Costurile vor fi suportate din fondurile europene.
Vă mulțumim,
Runcan Mircea-Gavrilă
Primar U.A.T. Nimigea
25.08.2020Începând cu data de 25.08.2020, primăria comunei Nimigea demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru copiii din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial
03.04.2020Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Comunicat de presă / Serviciul relații cu publicul și comunicare

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
08.05.2020În temeiul prevederilor art.7, alin. (5) din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 43 din HG nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, comuna Nimigea, cu sediul în localitatea Nimigea de Jos nr.1, jud. BN, tel/fax +4026338105, +40263381027, e-mail: primarianimigea@gmail.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect
”SCHIMBARE ÎNVELITOARE LA CĂMINUL CULTURAL DIN LOCALITATEA MOCOD, COMUNA NIMIGEA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”
COD CPV 45261210-9 Lucrări la învelitoarea acoperișului (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local


Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

DataDescriereFișier
AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE
27.04.2022Autorizație construire pentru ”Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice”
12.04.2022Autorizație construire pentru ”Construire spălătorie auto”
04.04.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit în regim de în regim înălțime parter”
15.03.2022Autorizație construire pentru ”Demolare casă de locuit C1”
21.03.2022Autorizație construire pentru ”Adăugire la casa de locuit C.1”
01.03.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit parter”
11.02.2022Autorizație construire pentru ”Perimetru temporar de exploatare agregate minerale Florești terasa 28”
07.02.2022Autorizație construire pentru ”Construire casă de locuit în regim înălțime P+M”
11.01.2022Autorizație construire pentru ”Construire anexă gospodărească”
04.01.2022Autorizație construire pentru ”Construire locuință unifamilială în regim de înălțime parter”
CERTIFICATE DE URBANISM
28.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...))”
27.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire unitate (...)”
21.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație (...)”
19.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
18.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe gospodărești (...)”
11.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare anexa gospodărească (...)”
04.04.2022Certificat de urbanism în scopul ”Dig perimetral apărare împotriva inundațiilor (...)”
30.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
25.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație: ”PERIMETRU TEMPORAR DE EXPLOATARE NISIPURI ȘI PIETRIȘURI MOGOȘENI”
25.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
21.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație: Branșament apă”
18.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație: CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER”
15.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
14.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație de dezlipire imobil înscris în CF nr.27619 cu suprfața totală de 2986 mp în două loturi: Lot 1 în suprafața de 1474 mp (Cc.s=400mp;Ar.s=1074mp) și lot 2 în suprafață de 1512 mp (Cc.s=400mp;Ar.s=1112mp)”
10.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Branșament apă”
04.03.2022Certificat de urbanism în scopul ”Întocmire documentație de dezlipire imobil înscris în CF.nr.27634 cu suprafața totală de 1900mp în două loturi: Lot 1 în suprafața de 689 mp din care: 1Cc s=213mp; 2A s=476mp; și lot 2 în suprafață de 1211 mp din care: 1Cc s=287mp; 2A s=192mp; 3A s=732mp”
15.02.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare anexa gospodărească C2, adăugire la casa de locuit C1 și construire anexe gospodărești”
15.02.2022Certificat de urbanism în scopul ”Construire anexe gospodărești + împrejmuire imobil”
14.02.2022Certificat de urbanism în scopul ”Renovare casă de locuit existentă C-1”
19.01.2022Certificat de urbanism în scopul ”Alipire imobile înscrise în CF. Nr.27326 în suprafață de 3040 mp și CF. Nr.27246 în suprafață de 2400 mp într-o singură parcelă cu suprafața de 5440 mp”
06.01.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă de locuit existentă C-1 și anexa C-2 și construire casă de locuit în regim înălțime P+1 E, construire anexa gospodărească și împrejmuire teren”
06.01.2022Certificat de urbanism în scopul ”Demolare casă de locuit existentă C-1 și anexa C-2 și construire casa de locuit în regim înălțime P+M”
TipDescriereFișier
PUG. . . în curs de actualizare
Nr.DataDescriereFișier
--. . . în curs de actualizare


în curs de actualizare ...


DataNr. dosarFișier
- . . . în curs de actualizare

U.A.T. Nimigea / GDPR / Protecția datelor

Primăria comunei Nimigea, cu sediul in localitatea Nimigea de Jos, str. Principală nr.1, județul Bistrița-Năsăud, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție. Primăria comunei Nimigea vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
În cazul unor breșe de securitate, susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, comuna Nimigea este obligată să notifice Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) – autoritatea publică, autonomă și independentă, cu personalitate juridică care monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidența Regulamentului General.

Date de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):
Nume și prenume: Zăgrean Claudia-Valeria, tel. 0263-381005, fax 0263-381027, e-mail nimigea@bn.e-adm.ro
Program de lucru: luni - vineri 8:30 – 16:30