Nimigea de Jos Magyarnemegye Nindorf בענישאר

Nimigea de Jos, mai demult Nimigea Ungurească, (în maghiară Magyarnemegye, Nemegye, în germană Nindorf, în dialectul săsesc Nindref, în idiș בענישאר ) este satul de reședință al comunei Nimigea din județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România. Nimigea de jos este atestată documentar în anul 1367 cu numele în maghiară Nemige acesta s-a schimbat în: Nemege Inferior în 1392 datorită scrierii în limba latină, Nemegye în 1468 (făcându-se referire și la Nimigea Românească), Zaaznemege în 1505 deși nu locuiau sași, Magyarnemegye în 1530, Nimigea Ungurească în 1918 și în Nimigea de jos în 2000.


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Legătură externă 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.


...secțiune în curs de actualizare


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;


 

Instituții subordonate

Nu există informaţii disponibile.


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
28.11.2023 ANUNȚ
Comuna Nimigea organizează în data de 28.11.2023, proba scrisă a examenului de promovare în clasă la Compartimentul de Stare civilă, în condițiile art.618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
15.09.2022 Primăria comunei Nimigea, comisia de concurs
Raportul final al concursului
Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul:
09.09.2022 Rezultatul privind selecția dosarelor al candidaților înscriși la concurs în vederea ocupării funcției Inspector, clasa I, grad profesional debutant, id. post 200189
16.08.2022 ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE: INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
În conformitate cu prevederile art. 618 alin (3) din Codul administrativ, vă înștiințăm că instituția noastră intenționează să organizeze concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante după cum urmează:
18.07.2022 Raportul final al concursului în vederea ocupării funcției de execuție vacantă CASIER grad profesional debutant
08.07.2022 Rezultatul privind selecția dosarelor al candidaților înscriși la concurs în vederea ocupării funcției execuție vacantă CASIER grad profesional debutant
07.07.2022 Proces verbal privind selecția dosarelor de înscriere ale candidaților la CONCURSUL pentru ocuparea posturilor contractuale CASIER și MECANIC UTILAJ
15.06.2022 Anunț concurs pentru post contractual / Nr.2043/15.06.2022
COMUNA NIMIGEA cu sediul în NIMIGEA DE JOS, Str. Principală nr.1, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
1. Denumirea postului - CASIER post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor – studii medii, cu diplomă de bacalaureat
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită.
- cunoștințe operare PC (adeverință/certificat absolvire curs)
- permis conducere cat B
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: - proba scrisă în data de 19.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției; - proba interviu în data de 19.07.2022 , ora 12.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.
BIBLIOGRAFIE

2. Denumirea postului - MECANIC UTILAJ – mașinist utilaje/buldoexcavatorist post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor – studii medii, cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională de profil
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită.
- să dețină atestat în domeniul mașinist utilaje
- permis conducere minim cat B sau cat C
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: - proba scrisă în data de 19.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției; - proba practică în data de 19.07.2022, ora 11.00, la sediul instituției; - proba interviu în data de 19.07.2022 , ora 12.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției. Date contact: Kertesz Robert – secretar comună, telefon 0263-381-005

PRIMAR,
RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ

 

Programe și strategii

...secțiune în curs de actualizare


 

Rapoarte și studii


 

Primăria Nimigea:

 • Nimigea de Jos, Str. Principală nr.1
 • Tel/Fax: 0263-381005, 0263-381027
 • primarianimigea@gmail.com nimigea@bn.e-adm.ro

Audiențe:

 • Primar:
  Luni,joi 10:00 – 14:00
 • Viceprimar:
  Marți,vineri 10:00 – 14:00
 • Secretar general UAT:
  Luni,miercuri,vineri 10:00 – 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri 8:00 - 16:00
 • Program cu publicul:
  Luni - Vineri 8:30 - 16:30