Documente și informaţii financiare

Informațiile publice privind bugetele locale, bilanțurile contabile, indicatorii trimestriali, alte informații de interes public actualizate prin grija Compartiment financiar.Buget pe surse financiare


LEGE nr. 273 2006
Publicări conform Ordinul Ministrului Administrației și Internelor NR.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

DataDescriereFișier
25.02.2022Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2022 și estimări pt. anii 2023-2025
25.02.2022Buget local detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2022 și estimări pt. anii 2023-2025
-Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
31.03.2020Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pt. anii 2021-2023
31.03.2020Buget local detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pt. anii 2021-2023
31.03.2020Contul de execuție al bugetului local (cheltuieli) la 31 martie 2020
31.03.2020Contul de execuție al bugetului local (venituri) la 31 martie 2020
DataDescriereFișier
30.06.2022Contul de execuție al bugetului local (cheltuieli) la 30 iunie 2022
30.06.2022Contul de execuție al bugetului local (venituri) la 30 iunie 2022
30.06.2022Contul de rezultat patrimonial la data de 30 iunie 2022
31.03.2022Contul de execuție al bugetului local (cheltuieli) la 31 martie 2022
31.03.2022Contul de execuție al bugetului local (venituri) la 31 martie 2022
31.03.2022Contul de rezultat patrimonial la 31 martie 2022
31.12.2021Contul de execuție al bugetului local (cheltuieli) la 31 decembrie 2021
31.12.2021Contul de execuție al bugetului local (venituri) la 31 decembrie 2021
31.03.2021Contul de execuție al bugetului local (venituri, cheltuieli) la 31 martie 2021
31.12.2020Contul de execuție al bugetului local (cheltuieli) la 31 decembrie 2020
31.12.2020Contul de execuție al bugetului local (venituri) la 31 decembrie 2020
30.06.2020Contul de execuție al bugetului local (cheltuieli) la 30 iunie 2020
30.06.2020Contul de execuție al bugetului local (venituri) la 30 iunie 2020
DataDescriereFișier
30.06.2022 Bilant la data de 30 iunie 2022
31.03.2022 Bilant la data de 31 martie 2022
31.12.2021 Bilant la data de 31 decembrie 2021
31.03.2021 Bilant la data de 31 martie 2021
31.12.2020 Bilant la data de 31 decembrie 2020
30.06.2021 Bilant la data de 30 iunie 2020
31.12.2019 Bilant la data de 31 decembrie 2019
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2022 - - -
2021
2020
2019 - -

în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 31.03.2021
DataDescriere documentAcces document
31.03.2021Tabel nominal cuprinzând situația salariilor și funcțiilor din cadrul primăriei comunei Nimigea
30.09.2020Tabel nominal cuprinzând situația salariilor și funcțiilor din cadrul primăriei comunei Nimigea
10.02.2020Nomenclator funcții publice (grila salarizare 10.02.2020)