Comuna Nimigea - Integritatea instituțională

Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevazute atât în Strategia Națională Anticorupție cât și în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții

Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pt. remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului