Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
13 31.03.2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022
11 31.03.2022 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea de urgență, conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
10 31.03.2022 privind aprobarea Programului de acțiuni ”Curățenia de primăvara 2022” în comuna Nimigea
09 31.03.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pe anul școlar 2021 - 2022
08 31.03.2022 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2021
07 10.02.2022 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere încheiat pe o perioadă de 30 de ani a imobilului apartament din blocul din Nimigea de Jos cu destinația FARMACIE
04 10.02.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. NIMIGEA să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008
03 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nimigea pe anul bugetar 2022
02 31.01.2022 privind stabilirea unităților de învățământ de pe raza comunei Nimigea începând cu anul școlar 2022-2023
01 31.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
13 31.03.2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022 -
11 31.03.2022 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea de urgență, conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare -
10 31.03.2022 privind aprobarea Programului de acțiuni ”Curățenia de primăvara 2022” în comuna Nimigea -
09 31.03.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pe anul școlar 2021 - 2022 -
08 31.03.2022 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2021 -
07 10.02.2022 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere încheiat pe o perioadă de 30 de ani a imobilului apartament din blocul din Nimigea de Jos cu destinația FARMACIE -
04 10.02.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. NIMIGEA să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
03 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nimigea pe anul bugetar 2022 -
02 31.01.2022 privind stabilirea unităților de învățământ de pe raza comunei Nimigea începând cu anul școlar 2022-2023 -
01 31.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

arhiva an 2021

arhiva an 2020