Consiliul local Nimigea

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.Nr.Nume, prenumeApartenența politică
01Blaga Alexandru PSD Alianța pentru Nimigea, Partidul Social Democrat
02Linul Nicolae PSD Alianța pentru Nimigea, Partidul Social Democrat
03Pop Grigore PSD Alianța pentru Nimigea, Partidul Social Democrat
04Roman Ioan PSD Alianța pentru Nimigea, Partidul Social Democrat
05Roșiu Viorel PSD Alianța pentru Nimigea, Partidul Social Democrat
06Salvan Floarea PSD Alianța pentru Nimigea, Partidul Social Democrat
07Zăgrean Leon PNL Partidul Național Liberal
08Moldovan Ioan PNL Partidul Național Liberal
09Pop-Șioldea Mihai PNL Partidul Național Liberal
10Săsărman Adrian PNL Partidul Național Liberal
11Mureșian Gavrilă-Dumitru PNL Partidul Național Liberal
12Baizath Andrei-Gabriel UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România
13Szekely Valentin UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România
14Rebrean Marius-Vasile PMP Partidul Mișcarea Populară
15Rusu Ioan PRO Partidul Pro România, Alianța pentru Nimigea

Nr. membri Nume comisie Membri
5 COMISIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI Blaga Alexandru, Rusu Ioan, Baizath Andrei-Gabriel, Săsărman Adrian, Pop Grigore
5 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIA COPILULUI, RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A MINORITĂŢILOR Roman Ioan, Roșiu Viorel, Pop-Șioldea Mihai, Rebrean Marius-Vasile, Szekely Valentin
5 COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM Salvan Floarea, Zăgrean Leon, Moldovan Ioan, Suciu Daniel, Linul Nicolae

DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
- . . . în curs de actualizare

DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Regulament de organizare şi funcţionare

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Comuna Nimigea, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.
Consiliul Local – Comuna Nimigea este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege. În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local.


DataDescriereFișier
- Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului local (în curs de actualizare)

DataDescriereDurataFișier
29.04.2023 Înregistrare audio ședința ordinară 21 minute
07.03.2024 Înregistrare audio ședința extraordinară 8 minute
28.02.2024 Înregistrare audio ședința ordinară 22 minute
07.02.2024 Înregistrare audio ședința ordinară (buget) 14 minute
30.01.2024 Înregistrare audio ședința ordinară 23 minute
07.04.2023 Înregistrare audio ședința extraordinară 20 minute
31.03.2023 Înregistrare audio ședința extraordinară 16 minute
28.02.2023 Înregistrare audio ședința ordinară 51 minute
Ian.2023 Înregistrare audio ședința extraordinară 38 minute
31.10.2022 Înregistrare audio ședința extraordinară 32 minute
28.09.2022 Înregistrare audio ședința extraordinară 46 minute
12.09.2022 Înregistrare audio ședința extraordinară 17 minute
31.08.2022 Înregistrare audio ședința ordinară 28 minute
16.07.2022 Înregistrare audio ședința ordinară 33 minute
29.06.2022 Înregistrare audio ședința ordinară 25 minute
31.05.2022 Înregistrare audio ședința ordinară 29 minute
APR.2022 Înregistrare audio ședința ordinară 55 minute
31.03.2022 Înregistrare audio ședința ordinară 38 minute
10.02.2022 Înregistrare audio ședința extraordinară 36 minute

 

Primăria Nimigea:

 • Nimigea de Jos, Str. Principală nr.1
 • Tel/Fax: 0263-381005, 0263-381027
 • primarianimigea@gmail.com nimigea@bn.e-adm.ro

Audiențe:

 • Primar:
  Luni,joi 10:00 – 14:00
 • Viceprimar:
  Marți,vineri 10:00 – 14:00
 • Secretar general UAT:
  Luni,miercuri,vineri 10:00 – 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri 8:00 - 16:00
 • Program cu publicul:
  Luni - Vineri 8:30 - 16:30