Monitorul Oficial Local


(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

Ordinea de zi a şedinţelor

Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
22.01.2021 Se convoacă Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 ora 14:00

Rapoarte aplicarea Legii nr.52/2003

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.


AnDescriereFișier
2021 Raport

Minute ședințe

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.


DataDescriereFișier
22.01.2021 Se convoacă Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 ora 14:00

Procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


DataDescriereFișier
22.01.2021 Se convoacă Consiliul local în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 ora 14:00

Publicitatea declaraţiei de căsătorie

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Actualizat la 17.08.2022 prin grija ofițer stare civilă Kertesz Ioana

DataDeclaraţie de căsătorieFișier
17.08.2022 Bob Dumitru-Marian și Moldovan Daiana-Ioana
17.08.2022 Spermezan Sever-Flaviu și Chita Veronica-Alexandra
09.08.2022 Kulcsar Ionos și Găină Roxana-Simona
09.08.2022 Mici Leon-Alexandru și Solcan Ioana-Maria
09.08.2022 Pop Gabriel și Tănasă-Foșlui Teodora-Emanuela
05.08.2022 Flore Ioan și Pintea Emanuela
05.08.2022 Cioancă Grigore-Florin și Sandu Elena
20.07.2022 Poenar Raul-Cosmin și Covaciu Paula-Aneta
06.07.2022 Crăciun Dragoș Iulian și Săsărman Ioana-Lucia
22.06.2022 Vas Andrei și Vincze Sandra
08.06.2022 Szigyarto Ștefan și Chiș Anca-Mihaela
31.05.2022 Doci Florin-Dorin și Rus Bianca-Patricia
25.05.2022 Costinași Ioan și Roș Diana-Viorela
04.05.2022 Todoran Marian-Ioan și Precup Larisa-Ioana
26.04.2022 Suciu Cosmin-Raul și Berki Diana
04.03.2022 Silai Ștefan și Feher Rozalia
27.01.2022 Scridon Florin-Dan și Petrețchi Deborah-Alessia
08.12.2021 Fontu Grigore și Dragotă Ana-Maria
24.11.2021 Cosma Augustin-Florin și Pop Alia-Andreea
28.10.2021 Toth Ștefan-Iosif și Petrescu Alexandra-Diana
27.10.2021 Rus Vasile și Homei Iulia-Ionela
13.10.2021 Alexi Adrian și Harap Firuca-Maria-Ștefania
06.10.2021 Bulbuc Iuliu-Gabriel și Dubăț Bianca-Denisa
29.09.2021 Cuza Cosmin și Candale Ligia-Aurora
16.09.2021 Socaciu Liviu-Ignat și Țermure Alexandra-Ioana
08.09.2021 Brășfălean Liviu și Herța Maria
01.09.2021 Szekely Lorand și Sandor Gabriela
01.09.2021 Pop Gavrilă și David Maria
31.08.2021 Gal Mihai-Vasile si Forrai Tünde-Maria
18.08.2021 Szekely Norbert-Ferenc și Vasile Maria-Larisa
16.08.2021 Ursa Sever-Marian și Rusu Dina-Damaris
12.08.2021 Nagy Alexandru și Măluțan Teodora-Victoria
11.08.2021 Timoce Dorel și Săsărman Ionela-Gabriela
10.08.2021 Mureșan Petrică-Daniel și Onul Daiana
03.08.2021 Laczko Levente și Bojor Livia
13.07.2021 Joja Ionuț-Alin și Podobe Viorica-Maria
13.07.2021 Covaciu Marin și Todoran Corina
16.06.2021 Csillag Andrei și Oniga Lucreția-Floarea
15.06.2021 Moldovan Ioan și Banco Camelia-Codruța
11.06.2021 Scurtu Iacob-Ioan și Mălăescu Roxana-Laura
31.03.2021 Balint Endre-Zoltan și Forrai Csilla-Orsolya
15.02.2021 Dărăban Nicolae-Emanuel și Păcurar Alexandra-Diana
02.02.2021 Oprea Andrei-Ioan și Cozan Onița
18.01.2021 Pop Vasile și Popa Mia-Elena
30.12.2020 Turșan Ștefan și Oprea Maria-Florina
15.11.2020 Varga Remus-Robert și Lăcătuș Patricia-Lăcrămioara
14.10.2020 Lăcătuș Adrian-Tiberiu și Szilagyi Claudia-Saveta
06.10.2020 Cojan Aurel-Vasile și Scridon Emilia-Monica
03.10.2020 Sipos Francisc și Veres Eva
03.09.2020 Schuller Attila-Sandor și Gaspar Andra
01.09.2020 Sălvan Ionuț-Pălăgel și Flocea Anișoaraa
12.08.2020 Dobricean George și Purcea Florina-Narcisa
06.08.2020 Pintelei Nicolae și Varga Silvia
28.07.2020 Candale Iosif-Andrei și Bâcea Irina-Estera
18.07.2020 Sabou Laurențiu-Liviu și Șutea Rodica-Mirela-Diana
14.06.2020 Darlaczi Janos-Robert și Kertesz Noémi-Emőke
13.06.2020 Cherecheș Marius-Cornel și Mînzat Ligia-Iuliana
28.01.2020 Slate Sorin-Traian și Varga Vera
28.01.2020 Toma Alexandru-Cosmin și Moldovan Bianca
06.01.2020 Bulz Dumitru și Rus Viorica

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
16.08.2022 ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE: INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
În conformitate cu prevederile art. 618 alin (3) din Codul administrativ, vă înștiințăm că instituția noastră intenționează să organizeze concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante după cum urmează:
18.07.2022 Raportul final al concursului în vederea ocupării funcției de execuție vacantă CASIER grad profesional debutant
08.07.2022 Rezultatul privind selecția dosarelor al candidaților înscriși la concurs în vederea ocupării funcției execuție vacantă CASIER grad profesional debutant
07.07.2022 Proces verbal privind selecția dosarelor de înscriere ale candidaților la CONCURSUL pentru ocuparea posturilor contractuale CASIER și MECANIC UTILAJ
15.06.2022 Anunț concurs pentru post contractual / Nr.2043/15.06.2022
COMUNA NIMIGEA cu sediul în NIMIGEA DE JOS, Str. Principală nr.1, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
1. Denumirea postului - CASIER post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor – studii medii, cu diplomă de bacalaureat
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită.
- cunoștințe operare PC (adeverință/certificat absolvire curs)
- permis conducere cat B
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: - proba scrisă în data de 19.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției; - proba interviu în data de 19.07.2022 , ora 12.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.
BIBLIOGRAFIE

2. Denumirea postului - MECANIC UTILAJ – mașinist utilaje/buldoexcavatorist post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor – studii medii, cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională de profil
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită.
- să dețină atestat în domeniul mașinist utilaje
- permis conducere minim cat B sau cat C
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: - proba scrisă în data de 19.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției; - proba practică în data de 19.07.2022, ora 11.00, la sediul instituției; - proba interviu în data de 19.07.2022 , ora 12.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției. Date contact: Kertesz Robert – secretar comună, telefon 0263-381-005

PRIMAR,
RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 28.04.2022
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Andras Ștefan
02 Blaga Monica
03 Ernest Ionela-Victoria
04 Ernest Ödön
05 Kertesz Ioana
06 Kertesz Maria Melinda
07 Kertesz Robert
08 Moldovan Călin Vasile
09 Runcan Cornelia
10 Szekely Elisabeta
11 Zăgrean Claudia Valeria


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
DescriereFișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)