Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
16 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nimigea pe anul bugetar 2021
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
- 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nimigea pe anul bugetar 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

arhiva an 2020