Nimigea de Jos Magyarnemegye Nindorf בענישאר

Nimigea de Jos, mai demult Nimigea Ungurească, (în maghiară Magyarnemegye, Nemegye, în germană Nindorf, în dialectul săsesc Nindref, în idiș בענישאר ) este satul de reședință al comunei Nimigea din județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România. Nimigea de jos este atestată documentar în anul 1367 cu numele în maghiară Nemige acesta s-a schimbat în: Nemege Inferior în 1392 datorită scrierii în limba latină, Nemegye în 1468 (făcându-se referire și la Nimigea Românească), Zaaznemege în 1505 deși nu locuiau sași, Magyarnemegye în 1530, Nimigea Ungurească în 1918 și în Nimigea de jos în 2000.


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Legătură externă 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.


...secțiune în curs de actualizare


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;


 

Instituții subordonate

Nu există informaţii disponibile.


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


Data Descriere Fișier
- . . . în curs de actualizare

 

Programe și strategii

...secțiune în curs de actualizare


 

Rapoarte și studii


 

Primăria Nimigea:

 • Nimigea de Jos, Str. Principală nr.1
 • Tel/Fax: 0263-381005, 0263-381027
 • primarianimigea@gmail.com nimigea@bn.e-adm.ro

Audiențe:

 • Primar:
  Luni,joi 10:00 – 14:00
 • Viceprimar:
  Marți,vineri 10:00 – 14:00
 • Secretar general UAT:
  Luni,miercuri,vineri 10:00 – 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri 8:00 - 16:00
 • Program cu publicul:
  Luni - Vineri 8:30 - 16:30