U.A.T. Nimigea

Documente de interes public

Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

secțiune în curs de actualizare

Anunțuri, diverse

Validarea mandatelor de consilieri locali

Descarcă document

Stimați cetățeni,
pentru implementarea proiectului de înființare și distribuție gaze naturale în comuna Nimigea, o echipă din cadrul primăriei se va deplasa la locuințele dumneavoastră pentru a semna un acord de amplasare a branșamentelor rețelei de alimentare cu gaz.
Costurile vor fi suportate din fondurile europene.

Vă mulțumim,
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă

Descarcă anunț

Începând cu data de 25.08.2020, primăria comunei Nimigea demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru copiii din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial

Descarcă anunț

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Comunicat de presă / Serviciul relații cu publicul și comunicare

07.04.2020 Îndemn către fermieri
03.04.2020 Reluarea depunerilor online a cererilor unice

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

În temeiul prevederilor art.7, alin. (5) din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 43 din HG nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, comuna Nimigea, cu sediul în localitatea Nimigea de Jos nr.1, jud. BN, tel/fax +4026338105, +40263381027, e-mail: primarianimigea@gmail.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”SCHIMBARE ÎNVELITOARE LA CĂMINUL CULTURAL DIN LOCALITATEA MOCOD, COMUNA NIMIGEA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”
COD CPV 45261210-9 Lucrări la învelitoarea acoperișului (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local

Detalii anunț

Răspunsuri solicitări U.A.T. Nimigea