U.A.T. Nimigea

Documente de interes public
Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

DataDescriereFișier
-. . . în curs de actualizare-

Anunțuri publice.

DataDescriereFișier
14.05.2021Anunț public privind campania de vaccinare
Vaccinarea oprește pandemia și face posibilă revenirea la normalitate, la o viață socială fără restricții. Persoanele care doresc să se vaccineze, sunt rugate să se adreseze serviciului de asistență socială din cadrul Primăriei Nimigea. Imunizarea se va face de către echipa mobilă.
Primar
Runcan Mircea-Gavrilă
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
18.03.2021Anunț public concesionare pășuni alpine
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat
08.03.2021Primăria Nimigea informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
27.10.2020Validarea mandatelor de consilieri locali
01.09.2020Stimați cetățeni, pentru implementarea proiectului de înființare și distribuție gaze naturale în comuna Nimigea, o echipă din cadrul primăriei se va deplasa la locuințele dumneavoastră pentru a semna un acord de amplasare a branșamentelor rețelei de alimentare cu gaz. Costurile vor fi suportate din fondurile europene.
Vă mulțumim,
Runcan Mircea-Gavrilă
Primar U.A.T. Nimigea
25.08.2020Începând cu data de 25.08.2020, primăria comunei Nimigea demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru copiii din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial
03.04.2020Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Comunicat de presă / Serviciul relații cu publicul și comunicare

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
08.05.2020În temeiul prevederilor art.7, alin. (5) din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 43 din HG nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.86/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, comuna Nimigea, cu sediul în localitatea Nimigea de Jos nr.1, jud. BN, tel/fax +4026338105, +40263381027, e-mail: primarianimigea@gmail.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect
”SCHIMBARE ÎNVELITOARE LA CĂMINUL CULTURAL DIN LOCALITATEA MOCOD, COMUNA NIMIGEA, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”
COD CPV 45261210-9 Lucrări la învelitoarea acoperișului (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local

U.A.T Nimigea - Urbanism

DataDescriereFișier
-. . .în curs de actualizare -

U.A.T Nimigea - răspunsuri solicitări, diverse

DataDescriereFișier
-. . .în curs de actualizare -