Dispoziții autoritate executivă.

În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
Legea administrației publice locale nr. 215/2001Nr. Data Descriere Fișier
13128.10.2020privind stabilirea locurilor speciale de afișaj pe perioada desfășurării alegerilor privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților
8617.08.2020privind stabilirea locurilor speciale de afișaj pe perioada desfășurării alegerilor pentru Alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020