Publicări conform ORDINUL MINISTRULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR NR.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale